• EN
 • ७१ औं भन्सार दिवस (January 26, 2023)

  2023/01/29

  +
 • भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी,२०७९

  2022/09/29

  +
 • राजश्व सचिव स्वागत कार्यक्रम

  2022/09/04

  +
 • भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी,२०७९

  2022/05/08

  +
 • भन्सार व्यबस्थापन गोष्ठी, २०७८ भाद्र

  2021/09/15

  +
 • श्रीमान् राजस्व सचिवज्यूको स्वागत तथा निर्देशन कार्यक्रम

  2021/09/02

  +
 • महानिर्देशकज्यूहरुको विदाई तथा स्वागत

  2021/08/19

  +
 • भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना २०७८-२०८३ अनावरण कार्यक्रम

  2021/08/17

  +
 • मा. अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माज्यू तथा सचिव श्री मधुकुमार मरासिनीज्यूबाट भएको निरीक्षण भ्रमण

  2021/08/06

  +
 • महानिर्देशकज्यूहरुको स्वागत र फेरि भेटुला कार्यक्रम

  2021/03/01

  +
 • ६९ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस

  2021/01/26

  +
 • आर्थिक प्रेश काउन्सिलसंग मिटिङ

  2021/01/10

  +
 • भर्चुअल मिटिङ रुमको शुरुवात

  2021/01/10

  +
 • SASEC Meeting Preparstion

  2020/10/17

  +
 • ६८ औं भन्सार दिवस

  2020/07/10

  +
 • ६६ औं भन्सार दिवस

  2020/06/29

  +
 • ६५ औं भन्सार दिवस

  2020/06/29

  +
 • ६४ औं भन्सार दिवस

  2020/06/29

  +