• EN

S.N. Date Title
1 2021-10-21 ठाडी भन्सार कार्यालयको हकदाबी सम्बन्धी सूचना - (२०७८/०६/३१)
2 2021-10-18 Technical Attache पदको लागि आवेदन सम्बन्धमा
3 2021-09-20 सामयिक कर असुल ऐनको सूचित आदेश सम्बन्धी सूचना, २०७८
4 2021-09-15 भन्सार व्यबस्थापन गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
5 2021-08-25 भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना, २०७८-८३
6 2021-05-21 कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्तु शीघ्र जाँचपास कार्यविधि, २०७८
7 2021-05-14 विशेष परिस्थितिमा खरीद सम्बन्धी कार्य गरिएको सूचना (२०७८/०१/३१)
8 2021-04-29 सेवा व्यबस्थापन सम्बन्धी भन्सार विभागको सूचना
9 2021-04-19 भन्सार एजेण्ट इजाजतपत्रको अनलाईन फाराम सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि सम्पर्क फोन नम्बरःः ९८६१८२९५६६
10 2021-04-02 स्टेशनरी सामान आपूर्तिको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
11 2021-03-31 दोस्रो भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी, २०७७ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
12 2021-03-28 भन्सार एजेण्ट इजाजतको लागि अनलाईन दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
13 2021-03-10 वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको वेरुजू सम्बन्धी सूचना
14 2021-02-10 रसुवा भन्सार कार्यालयको वोलपत्र सम्बन्धी सूचना
15 2021-01-28 राजविराज भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१५)
16 2021-01-28 ठाडी भन्सार कार्यालयको लिलाम सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१५)
17 2021-01-27 राजविराज भन्सार कार्यालयको हकदावी सम्बन्धी सूचना (२०७७/१०/१४)
18 2021-01-26 ६९ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको उपलक्ष्यमा महानिर्देशकज्यूको शुभकामना सन्देश
19 2020-12-28 महानिर्देशकको स्वागत मन्तव्य - सन्दर्भ ६८ औं भन्सार दिवस
20 2020-12-21 सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा. प. द्वितीय श्रेणी)
21 2020-12-21 भन्सार विभागमा भर्चुअल बैठक कक्षको औपचारिक शुरुवात
22 2020-12-18 महानिर्देशकज्यू र तातापानी भन्सार कार्यालयका प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
23 2020-12-09 प्रेस विज्ञप्ति (२०७७/०८/२४)
24 2020-10-05 भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
25 2020-07-29 मौजुदा सूचि दर्ता गराउने बारेको सूचना
26 2020-07-20 अनलाइन मार्फत EXIM Code को नवीकरण गर्न सकिने सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
27 2020-07-16 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नविकरण भएका वण्डेड वेयरहाउस
28 2020-07-15 २०७७ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी नविकरण भएका भन्सार एजेण्टहरुको विवरण
29 2020-07-05 कोभिड १९ महामारीको समयमा भन्सार कार्यालयले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि
30 2020-06-16 विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपास सम्बन्धमा