कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४२५९८६१

फ्याक्सः ४२५९८०८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

सबै टेण्डर सूचनाहरु

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण सूचना/समाचार
२०७४-१०-२५ Tender Notice Invitation for Bids (IFB) - Second Stage
२०७४-१०-१८ Tender Notice जलेश्वर भन्सार कार्यालयको आशयपत्र सम्बन्धी २०७४।१०।१७ को सूचना
२०७४-१०-०५ Tender Notice रसुवा भन्सार कार्यालय