कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४२५९८६१

फ्याक्सः ४२५९८०८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

सबै टेण्डर सूचनाहरु

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण सूचना/समाचार
२०७३-०५-२४ Tender Notice Invitation of Bids for Supply,Delivery,Installation and Commissioning of Arrival Hand and Hold Baggage Inspection System and Passenger Screening Equipment