कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४२५९८६१

फ्याक्सः ४२५९८०८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

सबै सूचनाहरु

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण सूचना/समाचार
२०७५-०१-०७ Notice मेची भन्सार कार्यालयकाे सवारी साधन लिलाम सम्बन्धि सूचना
२०७४-१२-१३ Notice भन्सार उप-समितिको सूचना २०७४।१२।१३
२०७४-१२-०४ Notice Design, Supply and Build National Single Window System in Nepal, General Clarification
२०७४-०८-१२ Notice Request for Expression of Interest
२०७४-०८-१० Notice भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना
२०७४-०७-२४ Notice प्रयोगशालासम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरु
२०७४-०७-२४ Notice निजामती किताबखानाको सूचना
२०७४-०२-०६ Notice New Digitalized Stamps of Chamber of Commerce, Finland
२०७३-११-०१ Notice Warehouse
१० २०७३-११-०१ Notice Agent
११ २०७३-१०-२० Notice Addendum no. 3 for Nepal National Single Window
१२ २०७३-०७-२४ Notice हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धी पुस्तक तयार पार्ने कार्यको दरभाउपत्र सम्बन्धी भन्सार विभागको सूचना
१३ २०७३-०२-३० Notice भन्सार विभागको सूचनाहरु
१४ २०७२-११-१६ Notice महसुल छुट हुने मालवस्तुको संकेतीकरण गर्ने सम्बन्धी Quotation सूचना
१५ २०७२-१०-०८ Notice World Customs Orzanization Scholorship NOTICE
१६ २०७२-०५-२१ Notice आर्थिक बर्ष २०७२/७३ श्रावन महिनाको मासिक वैदेशिक व्यापार तथ्यांक सम्बन्धी सूचना
१७ २०७२-०५-२९ Notice Announcement of Ph.D program at GRIPS