कार्यालयहरु

सम्पर्क

भन्सार विभाग

त्रिपुरेश्वोर, काठमाडौँ

फोन नं. : ०१-४२५९८६१

फ्याक्सः ४२५९८०८

इमेल: csd@customs.gov.np

 

सबै सूचनाहरु

क्र.सं. प्रकाशित मिति वर्गीकरण सूचना/समाचार
२०७४-०२-०६ Notice New Digitalized Stamps of Chamber of Commerce, Finland
२०७३-११-१२ Notice जलेश्वर भन्सार कार्यालयको सूचना
२०७३-११-०१ Notice Warehouse
२०७३-११-०१ Notice Agent
२०७३-१०-२० Notice Addendum no. 3 for Nepal National Single Window
२०७३-०८-०९ Notice Invitation for Bids (IFB) -- First Stage --Design, Supply and Build National Single Window System in Nepal
२०७३-०७-२४ Notice हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धी पुस्तक तयार पार्ने कार्यको दरभाउपत्र सम्बन्धी भन्सार विभागको सूचना
२०७३-०४-०४ Notice भन्सार विभागवाट भन्सार एजेन्टका लागि इजाजतपत्र लिई आ. व. २०७३/०७४ देखि आ. व. २०७५/०७६ सम्म नवीकरण भएको भन्सार एजेन्टको विवरण
२०७३-०४-०४ Notice भन्सार विभागबाट आ.ब. २०७३/०७४ को लागि वण्डेड वेयर हाउसको इजाजतपत्रको नबिकरण विवरण
१० २०७३-०२-३० Notice भन्सार विभागको सूचनाहरु
११ २०७२-११-०२ Notice प्रिफेब भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धी सिलबंधी दरभाउपत्र आव्हान
१२ २०७२-११-२० Notice नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निजी गुण्टा, झिटी भारी सम्बन्धी सुचनामा तोकिए बमोजिम नेपाली यात्रुहरुले ल्याउने एल.सी.डी, प्लाज्मा वा एल.इ.डी टेलिभिजनमा भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर नलागाइ देहाय बमोजिम एकमुष्ट रकम भन्सार महसुल बापत असुल गरिनेछ |
१३ २०७२-११-१६ Notice महसुल छुट हुने मालवस्तुको संकेतीकरण गर्ने सम्बन्धी Quotation सूचना
१४ २०७२-१०-२९ Notice भन्सार एजेन्ट (CUSTOMS AGENT) व्यवस्थाको पृष्ठभूमि, भन्सार एजेन्टको परीक्षा योजना र पाठ्यक्रम व्यवस्था सम्बन्धी सूचना
१५ २०७२-१०-२८ Notice केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने सम्बन्धमा परामर्शदाताको सेवा लिन प्रस्ताब आब्हान गरीएको सूचना
१६ २०७२-१०-०८ Notice World Customs Orzanization Scholorship NOTICE
१७ २०७२-०५-२१ Notice आर्थिक बर्ष २०७२/७३ श्रावन महिनाको मासिक वैदेशिक व्यापार तथ्यांक सम्बन्धी सूचना
१८ २०७२-०५-२९ Notice Announcement of Ph.D program at GRIPS