सुन पैठारीका सम्बन्धमा भन्सार विभागको स्पष्टोक्ति

विदेशमा गएका नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किदा निजी गुण्टा, झिटी भारी सम्बन्धी मिति २०७३ साल जेष्ठ २५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम २०७३ साल श्रावण १ गतेदेखि काँचो सुन ल्याउन नपाउने व्यवस्था भएकोमा हाल केहि सेवाग्राहीहरुले विदेशबाट फर्कने नेपाली यात्रुले १०० ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउने नयाँ व्यवस्था भएको भन्ने सुनिएकाले सत्य हो होइन भनि वारम्बार सम्पर्क गरेको सन्दर्भमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

विदेशबाट फर्कने नेपाली यात्रुहरुले काँचो सुन ल्याउन नपाउने गरि हाल कायम रहेको व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएकोले कुनै हल्ला वा भ्रमपूर्ण समाचारमा विश्वास गरी विदेशबाट फर्कदा काँचो सुन साथमा लिई नआउन हुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ |

 

नोट : (भन्सार विभागले आफ्नो सूचनाहरु भन्सार विभाग कै Official Facebook Page
https://www.facebook.com/DepartmentOfCustomsNepal/
बाट पनि दिने गरेको छ | )