All Notices

SN Date Category News/Notice
1 2017-02-12 Notice भन्सार विभागबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लागि नविकरण गरिएका वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्रको नविकरणको विवरण
2 2017-02-12 Notice भन्सार विभागवाट भन्सार एजेन्टका लागि इजाजतपत्र लिई आ. व. २०७३/०७४ देखि आ. व. २०७५/०७६ सम्म नविकरण भएको भन्सार एजेन्ट विवरण
3 2017-02-02 Notice Addendum no. 3 for Nepal National Single Window
4 2017-02-01 Notice Design, Supply and Build National Single Window System in Nepal:D.SUBMISSION OF FIRST STAGE BIDS
5 2016-11-24 Notice Sample Bidding Document National Single Window System for Nepal
6 2016-11-24 Notice Invitation for Bids (IFB) -- First Stage --Design, Supply and Build National Single Window System in Nepal
7 2016-11-09 Notice हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धी पुस्तक तयार पार्ने कार्यको दरभाउपत्र सम्बन्धी भन्सार विभागको सूचना
8 2016-07-19 Notice भन्सार विभागवाट भन्सार एजेन्टका लागि इजाजतपत्र लिई आ. व. २०७३/०७४ देखि आ. व. २०७५/०७६ सम्म नवीकरण भएको भन्सार एजेन्टको विवरण
9 2016-07-19 Notice भन्सार विभागबाट आ.ब. २०७३/०७४ को लागि वण्डेड वेयर हाउसको इजाजतपत्रको नबिकरण विवरण
10 2016-06-12 Notice भन्सार विभागको सूचनाहरु
11 2016-02-14 Notice प्रिफेब भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धी सिलबंधी दरभाउपत्र आव्हान
12 2016-03-03 Notice नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निजी गुण्टा, झिटी भारी सम्बन्धी सुचनामा तोकिए बमोजिम नेपाली यात्रुहरुले ल्याउने एल.सी.डी, प्लाज्मा वा एल.इ.डी टेलिभिजनमा भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर नलागाइ देहाय बमोजिम एकमुष्ट रकम भन्सार महसुल बापत असुल गरिनेछ |
13 2016-02-28 Notice महसुल छुट हुने मालवस्तुको संकेतीकरण गर्ने सम्बन्धी Quotation सूचना
14 2016-02-12 Notice भन्सार एजेन्ट (CUSTOMS AGENT) व्यवस्थाको पृष्ठभूमि, भन्सार एजेन्टको परीक्षा योजना र पाठ्यक्रम व्यवस्था सम्बन्धी सूचना
15 2016-02-11 Notice केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने सम्बन्धमा परामर्शदाताको सेवा लिन प्रस्ताब आब्हान गरीएको सूचना
16 2016-01-22 Notice World Customs Orzanization Scholorship NOTICE
17 2015-09-07 Notice आर्थिक बर्ष २०७२/७३ श्रावन महिनाको मासिक वैदेशिक व्यापार तथ्यांक सम्बन्धी सूचना
18 2015-09-15 Notice Announcement of Ph.D program at GRIPS